လောင်မြိုက်မီးများ ပွားစေခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ စစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့စီမံကိန်းများတွင် ပြည်ပရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးချဲ့နေကြခြင်း

သတင်းထုတ်ပြန်ချက် – ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ စစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူရေး...

Read More